Usługi księgowe

 

biuro rachunkowe Gdańsk

Księgi handlowe

 

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego

O usłudze

KSIĘGI HANDLOWE

Biuro rachunkowe Bartiz zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem ksiąg handlowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg handlowych są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR. Księgi handlowe muszą również prowadzić:

 • ​spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
 • spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR.

Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń na podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych. Spółka taka musi stworzyć zakładowy plan kont i ma obowiązek dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań oraz prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W związku z tym, prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanymi czasochłonnym.

Postaw na specjalistów i wybierz najlepsze biuro rachunkowe w Gdańsku. Prawidłowo prowadzone księgi dają pełen obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie zapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tych wielkości. Księgi handlowe dają także możliwość stworzenia zakładowego planu kont, dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności oraz pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami. Z nami księgowość będzie sprawna, jak nigdy dotąd! 

usługi księgowe Gdańsk

Księgi Podatkowe

 

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, PCC, NIP
 • rozliczanie właścicieli

O usłudze

KSIĘGI PODATKOWE

Księgi handlowe

To forma opodatkowania, którą mogą wybrać:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne i spółki partnerskie

KSIĘGA PRZYCHODÓW

Może być stosowana zamiennie z ryczałtem. W odróżnieniu od ryczałtu, księga przychodów to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów (przychody minus koszty ich uzyskania), dlatego w księdze ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze.

KSIĘGA PRZYCHODÓW

Opłacalna jest przy przedsięwzięciach, których obroty są duże, a koszty wysokie, jednak zysk mały. W innych sytuacjach korzystniejsze jest korzystanie z ryczałtu.

księgowość Gdańsk

Kadry i płace

 

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie karty wynagrodzeń,
 • sporządzanie umów zlecenia oraz umów o dzieło,
 • obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • reprezentowanie Klienta przed ZUS,
 • sporządzanie raportów dla pracowników i płatników,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

O usłudze

KADRY I PŁACE

Bartiz w Gdańsku świadczy także outsourcingowe usługi kadrowo-płacowe, które pozwalają na redukcję kosztów własnych w firmie oraz oszczędność czasu kierownictwa. Nasze biuro rachunkowe zapewnia rzetelne prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej, a także doradztwo w zakresie prawa pracy. Wykonując prace kadrowo-płacowe, korzystamy z najnowszych wersji oprogramowania komputerowego. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i poufność danych.

BARTIZ - USŁUGI
KSIĘGOWE


ul. Jagiellońska 10H
80-371 Gdańsk

NIP: 584-163-07-42

pn.- czw. 09:00 - 17:00
piątek 09:00 - 15:00