20% zniżki.

Jeśli dokumenty księgowe zostaną dostarczone w sposób uporządkowany oraz opisany  z
podziałem na sprzedaż, zakupy, koszty, wyciągi bankowe, raporty kasowe w
porządku chronologicznym oraz w terminie do 5-go danego miesiąca,
udzielimy 20% zniżki.