Osoba podpisuje umowę

Prowadzenie ksiąg handlowych

Oferujemy prowadzenie ksiąg handlowych, czyli tak zwanej pełnej księgowości. Do ich wypełniania zobowiązane są podmioty biznesowe. Przez to muszą się stosować do wielu zasad i bardzo szczegółowo opisywać swoje finanse. Dokładność i skrupulatność jest w prowadzeniu księgowości bardzo ważna, więc najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania profesjonalistom z biura rachunkowego. Nasz biuro zajmuje się całkowitą opieką księgową przedsiębiorstw, która powierzona w nasze ręce zawsze prowadzona jest sumiennie, skrupulatnie i przede wszystkim – zgodnie z prawem.

Czym są księgi handlowe?        

Księgi handlowe to ewidencje zawierające wszystkie operacje, które zaszły w firmie. Dotyczy to zarówno większych transakcji, takich jak zakupy i sprzedaże, ale także wszelkiego rodzaju mniejszych działań – np. przelewów. W księgach handlowych powinny się więc znaleźć wszystkie operacje gospodarcze, należności i zobowiązania firmy. Powinno się w nich również przedstawić szczegółowe informacje dotyczące określonych obszarów działalności firmy. Prawidłowo prowadzone księgi dają pełen obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie zapasów, należności, zobowiązań oraz ich wzajemnego stosunku. Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych muszą również sporządzać sprawozdania finansowe. Każde sprawozdanie powinno składać się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • wprowadzenia do sprawozdania,
  • dodatkowych informacji i objaśnień.

Kto powinien prowadzić księgi handlowe?

Istnieje kilka rodzajów spółek, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych. Są to między innymi:

  • spółki kapitałowe, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne,
  • osoby fizyczne i spółki, które przekroczą roczny limit przychodów równowartości 2 000 000 euro.

Księgi handlowe są istotną częścią prowadzenia działalności. W przypadkach, kiedy taki rodzaj ewidencji jest obowiązkiem przedsiębiorcy, jego brak może skutkować grzywną bądź karą pozbawienia wolności. Prowadzenie ksiąg handlowych jest bardziej skomplikowane niż prowadzenie np. ksiąg podatkowych, czyli tzw. księgowości uproszczonej. Dlatego warto zaufać naszej firmie i powierzyć nam obowiązek ich prowadzenia: gwarantujemy prowadzenie dokumentacji księgowej na bieżąco, uwzględniając realne finanse firmy, kompletując wszystkie wpisy i dbając o chronologię.


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Bartiz - zaufaj nam!