pióro leżące na papierach Prowadzenie ksiąg podatkowych

Nasze biuro księgowe oferuje rzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych. Są one niezwykle istotne – stanowią bowiem jeden z podstawowych dowodów w postępowaniu podatkowym.

W skład księgi podatkowej wchodzi wiele dokumentów, których skrupulatne wypełnienie jest bardzo ważne. Aby cała dokumentacja była prowadzona prawidłowo, warto skorzystać z pomocy specjalistów w dziedzinie księgowości. Do naszych usług należy między innymi prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów. Jest to ewidencja w uproszczonej formie, służąca do ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków. Powinny być one zapisywane pojedynczo, zaraz po dokonaniu transakcji. Wypełnimy dla Państwa również ewidencje podatkowe i rejestry.

Księga podatkowa to forma rozliczania się przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym. Wpisy znajdujące się w niej powinny zawsze być zgodne z rzeczywistym stanem firmy, a sposób jej prowadzenia musi być zgodny z przepisami prawnymi.

W jaki sposób zajmujemy się księgami podatkowymi?

Oferujemy fachowe prowadzenie ksiąg podatkowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obecne ustawy jasno regulują tzw. „ordynację podatkową”, dlatego ważne jest, aby księgi prowadzone były w sposób poprawny, a stan w nich opisany był stanem prawdziwym. Dzięki dużemu doświadczeniu oraz wiedzy jesteśmy w stanie zaoferować Ci profesjonalizm w kwestii zarządzania księgami podatkowymi.

Podobnie jak w przypadku ksiąg handlowychnieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych może zostać ukarane grzywną – dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniego eksperta, który nie tylko dopilnuje, aby w księdze podatkowej wszystko się zgadzało, ale także uchroni przed zbędną karą pieniężną.

Bartiz - zaufaj nam!